Наши публикации

Co to je globalizace?

Ve 20. století se lidstvo setkalo s objetivním jevem zvaným globalizace.

Co to je? Globalizace je proces koncentrace ovládání celého lidstva v jedněch rukou. Tento proces se vyvíjel po celou lidskou historii a nyní se blíží svému závěru.

Před mnoha léty staroegyptští kněží pochopili, že globalizaci lze řídit.

Vypracovali obecné zásady a programy řízení společnosti zaměřené na dosažení vlastních cílů a postavili se do čela tohoto procesu.

Pojďme si vysvětlit, jak se řídí globalizace v naší době.

Šestá priorita - ničivé zbraně

"Válka je pokračováním politiky jinými prostředky"

Carl von Clausewitz

Nejstarším a nejrychlejším způsobem řízení lidí je válka.

Cílem každé války jsou dobytí území, bohatství, lidských zdrojů nebo úplné zničení nepřítele. Historie lidstva pamatuje množství krvavých válek.

Během globálního historického procesu se objevovaly stále sofistikovanější a dokonalejší nástroje určené k ničení a zotročení. A nyní se lidstvo ocitlo v pasti, protože je nuceno trávit více a více prostředků na nekonečné závody ve zbrojení.

A nakonec jsme vytvořili takové zbraně, které dokáží společně s nepřítelem zničit celou civilizaci.

Pátá priorita - zbraň genocidy
Pro Slovany žádnou hygienu, stačí vodka a tabák. Adolf Hitler

Dalším krokem byl přechod od horkých válek vedených konvenčními zbraněmi k válkám studeným, vedených formou"kulturní spolupráce".

Zničit nebo podřídit svým cílům celé národy lze pomocí zbraně genocidy, tedy pomocí drog, alkoholu, tabáku, některých očkování a geneticky upravených potravin.

No a aby v nich lidé nerozeznali nepřátelské zbraně, o jejich zamaskování se postarala kultura, média, a speciálně vymyšlená rčení, z nich udělala o údajně neškodné prostředeky pro relaxaci, odbourání stresu, pro zábavu či dokonce pro nabytí odolnosti proti onemocnění.

Přitom ve skutečnosti se jedná o nebezpečné jedy s degenerativním vlivem na genetiku, vraždící lidi duševně i fyzicky, jak přímé spotřebitele, tak budoucí generace.

Rusko přichází jen v důsledku konzumace alkoholu o více než 700.000 lidí ročně.

Vážně si myslíte, že je to svobodná volba každého jednotlivce? Je to důsledek vsugerované volby, když nám naše kultura již od samého dětství nabízí výběr ze dvou lží: že pít lze buď 1) s rozumem nebo 2) prostě příliš.

Čtvrtá priorita - ekonomická

"Dejte mi kontrolu nad penězi v zemi a je mi fuk, kdo tam bude tvořit zákony"

Michael Rothschild.

Pro globalizátory nemá smysl zničit národy kompletně, nějací otroci musí zůstat. Proto je zapotřebí podřídit jejich ekonomiku zájmům nadřízeného klanu tak, aby obyvatelstvo vůbec nepochopilo, co se to vlastně děje. To lze zařídit pomocí globálních peněz a úvěrových institucí a pomocí lichvářského úroku z úvěru. Ten bankéřským klanům, nevytvářejícím žádnou společenskou hodnotu, přináší nepředstavitelné příjmy a jednotlivci, rodiny ba celé národy po dlouhou dobu pracují na své splátky, které je v podstatě zotročují.

Zavedení popisovaného mechanismu trvá déle, protože nejprve musíte společnosti vnutit nesmyslnou a nekonzistentní ekonomickou pavědu, ale rozhodně se to vyplatí. Vyplatí, protože v tomto případě se celá společnost, bez ohledu na to, zda lidé berou půjčky nebo ne, chápou-li tento mechanismus nebo ne, fakticky nalézá v ekonomické závislosti na úzké vrstvě bankéřů, napájejících tento systém jako baterie.

Třetí priorita - faktologická

"Fakta neexistují - jsou pouze výklady."

Friedrich Wilhelm Nietzsche

Ještě efektivněji lze vládnout národům nebo různým vrstvám společnosti, podaří-li se žádoucím způsobem zpracovat lidské vědomí pomocí různých ideologií, náboženství, sociálních doktrín, médií. Do podvědomí jedněch vpravíte třeba nauku Karla Marxe, druhým - Allah Akbar, třetím - vzkříšení Krista, čtvrtý - užívej života, zemři mlád.

A kdykoliv bude zapotřebí, pomocí speciální metody aktivace předpřipravených rozporů, provokací, atentátů, skandálních článků, karikatur nebo i objektivně vzniklých chyb, jsou vyvolávány konflikty, které nezasvěceným připadají zcela náhodné. V naší době jsme svědky pokusů vyvolat konflikt mezi islámem a biblickým křesťanstvím. Ato nehledě na to, že lidé chápou, že Bůh, Stvořitel a Hospodin je jeden pro všechny pozemšťany, což je vyjádřeno v mnoha světových náboženstvích.

Zřejmě nejúčinnějšímnástrojem pro zpracování lidského vědomí, je televize. Na rozdíl od všeobecného mínění, že média prý jen odrážejí objektivní realitu, ve skutečnosti realitu programují vytvářením postoje lidí k jednotlivým událostem. Teroristické činy se v naší době odehrávají tak často jen proto, že jsou okamžitě ukazovány na všech kanálech a televize se stává informačním sponzorem teroristů,  protože bezbřehá míra propagace jim zajišťuje neomezené financování.

Druhá priorita - chronologická

"Častěji se ohlížej zpět, abys se uchránil vážných chyb v budoucnosti"

Kozma Prutkov

Je známou věcí, že člověk, který zapomenul svojí historii, historii Vlasti, se podobá stromu zbaveného kořenů. A co nastane, zapomene-li svojí historii hned celý národ nebo uvěří-li v nějaký historicý mýtus, který je mu v zájmu nepřítele vnucen zvně. George Orwell kdysi napsal: “Kdo vládne nad minulostí, ten řídí budoucnost; kdo vládne současnosti, ten vládne i minulosti”. Přepisování historie národa nevyhnutelně vede k změně jeho budoucnosti. Proto každá změna vlády je vždy doprovázena přepisem historie a přitom si ani sami formální vládci neuvědomují, jak jsou zneužiti. To se dnes jasně ukazuje v odtržených, bývalých sovětských republikách. Proto je třeba vždy pamatovat na to, že historie sama nikdy nic neučí, ona jen trestá za neznalost svých lekcí. 

Třetí priorita - světonázor

"Chceš-li porazit nepřítele - vychovejjeho děti"

východní moudrost

Národní pokoření se stane trvalým, efektivním a prakticky nevratným, podaří-li se nějakým způsobem změnit světonázor lidí, jejich cítění. Potom budou lidé chránit zájmy okupantů, považovat je za součást svého běžného života. Dnes svědčíme tomu, jak média, všechny filmy, hudební a filmové hvězdy se nám snaží vnutit dojem, že alkohol, nikotin a další drogy, jakož i sexuální zvrácenost, že jsou "normální" jevy v životě moderní ruské společnosti. - этого в ролике кажется нет!!??

Nejvýraznějším příkladem dopadu na světonázor, je kastovní struktura společnosti v Indii, kde je přechod z jedné kasty do druhé prakticky vyloučen. V Indii žije v naprosté chudobě asi 300 milionů lidípatřících do kasty nedotknutelných nebo “little people”, kteří věří, že toto je jediný možný způsob jejich existence ve společnosti. Tento příklad ukazuje, nakolik světonázor definuje životy mnoha generací lidí po tisíce let.

V současnosti rozlišujeme dva hlavní typy světonázorů převládající ve společnosti. Kaleidoskopický světonázor - to je, když lidé v toku událostí a faktů nenalézají své místo v životě a každá nová událost jen přináší další chaos do jejich vnímání světa, podobně jako pohyb jediného skleněného střípku v kaleidoskopu pokaždé změní celý obraz. Mozajkový světonázor - lidé s tímto vnímáním vidí svět jako jednotný a celostní, ve kterém je vše podmíněno příčinně-důsledkovým spojením, kde nejsou náhodné události a vznik nové skutečnosti nebo události doplňuje obraz světa, činíc jej jasnějším, jako to dělá vložení nového kamínku do mozaiky. Bohužel, moderní kultura v naší společnosti podporuje převládání kaleidoskopického vnímání světa.

 “Vše co vidíme, je jen obraz.

Je daleko od povrchu země k jejímu dnu.
Viditelné na světě považuj za nepodstatné,

Anžto tajná podstata věcí vidět není”

Omar Chajjám, perský básník, matematik, astronom, filozof

Všechny tyto řídící mechanismy byly dříve skryty a znal je pouze omezený počet zasvěcených, ale nyní se, s ohledem na činnost objektivního zákonu času, vše tajné stává zjevným a každý člověk to při troše snahy může vidět. Nyní se projevila ona neviditelná ruka i její majitel, který svého času přišel se všemi těmito mechanismy a uměle je nahazoval během globální historického procesu, pro něž ve společnosti neexistoval ani termín, pojmenovávající projev existence takového úmělce.

Tento objektivní jev v životě společnosti byl pojmenován konceptuální mocí a mechanismy vedení válek nebo řízení společnosti byly označeny za generalizované prostředky neboli priority řízení konceptuální moci. Je li nasazen mezích v jediného sociálního systému, hovoříme o generalizovaných metodách řízení systému. A při použití jednou sociální skupinou proti jiné se jedná o zbraň, tedy prostředek pro vedení války v neširším chápání těchto slov.

Dnes, při pochopení popisovaných mechanismů, už každý člověk může sám odolávat vějším vlivům na sebe, vedených v rámci všech priorit. Každý sám za sebe může přijmout rozhodnutí: zůstat otrokem nebou se osvobodit a stát se Člověkem.

Поделитесь материалом в социальных сетях.

 

 

Обеспечение проекта

Потребность: 55 000 руб./мес.
Собрано на 29.09: 6 002 руб.
Поддержали проект: 17 чел.

посмотреть историю
помочь проекту

Читайте также